Sillamäe linna läbiva mnt nr 1 rekonstrueerimise tehniliste projektide ekspertiis ja liiklusohutuse audit

Tellija: Maanteeameti ida regioon

Aeg: 06/2015 — 09/2016

Projektiga lahendatakse Sillamäe vahelise põhimaantee raudteega ristumine eritasapinnas ja rekonstrueeritakse linnavaheline teelõik.