Sõle 40a asendiplaan ja tehnovõrgud

Tellija: Estkonsult OÜ

Aeg: 07/2013 — 12/2013

Sõle 40a spordikompleksi asendiplaanilise osa (sh staadion) ja tehnovõrkude eel- ja põhiprojekti koostamine koos geodeetiliste mõõdistuste ja ehitusgeoloogiliste uuringute teostamise ja tehnovõrkude ehituslubade taotlemiseks vajalike toimingute läbiviimisega.