Sõmerpalu aleviku, Riidaja küla, Saverna küla ja Krootuse küla jalgteede tehnilise projekti ekspertiis

Tellija: Lõuna Regionaalne Maanteeamet

Aeg: 12/2010 — 01/2011