Sõmerpalu-Mustahamba eskiisprojekti koostamine

Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Aeg: 10/2012 — 07/2013

Kõrvalmaantee nr 25134 Sõmerpalu-Mustahamba 0,0-9,5 km lõigu Sõmerpalu-Nursi remondiprojekti I etapi geodeetilised ja geoloogilised tööd, eskiislahenduse ja keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine.