Mnt nr 1 Tallinn-Narva (Sõmeru-Sämi lõik) ja (Jõhvi-Narva lõik) tööprojekti liikluskorralduse ekspertiis

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 05/2003