Suure-Jaani linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine

Tellija: Suure-Jaani Vallavalitsus

Aeg: 02/2012 — 06/2012

Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd, sh geodeetilised uurimustööd ja geoloogilised uuringud.

Projekti mahud: Veetorustik 1,98 km, isevoolne olmekanalisatsioonitorustik 1,91 km; survekanalisatsioonitorustik 0,2 km.