Suure-Jaani valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamise projekteerimistööd – Suure-Jaani linn III osa

Tellija: Keskkond ja Partnerid OÜ

Aeg: 11/2011 — 01/2012

Vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekti koostamine.

Projekti mahud: Olmekanalisatsioonitorustik 3,35km; veetorustik 3,45km; reoveepumpla 1tk.