Suure-Jaani VK III etapp

Tellija: San-Erika OÜ

Aeg: 10/2011 — 01/2012

Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekti koostamine, sh geodeetilised uurimustööd, geoloogilised uuringud laboratoorsete töödega ning autorijärelvalve.

Projekti mahud: Veetorustik 4,19 km, isevoolne olmekanalisatsioonitorustik 3,8 km; survekanalisatsioonitorustik 0,2 km; reoveepumpla 2tk.