T-23175 Pühajärve-Puka mnt Pühajärve km 0,1-Puka km 14,9 lõigu remondi tehniline projekt

Tellija: Kagu Teedevalitsus

Aeg: 11/2004 — 06/2005

Maantee remondiprojekt koos geodeetiliste ja geoloogiliste uuringutega.