T-27 Rapla-Järvakandi-Kergu Tuti-Põldma lõigu km 1,9-12,8 remondi tehniline projekt

Tellija: Harju Teedevalitsus ja Maanteeamet

Aeg: 12/2004 — 04/2006

Tehnilise projekti koostamine, sh geodeetilised uurimistööd; geoloogilised uuringud koos laboratoorsete tööde ja katendi arvutusega.