T-38 Põltsamaa-Võhma mnt Loopre-Arussaare lõigu (km 13,3-21,0) remondi tehnilise projekti ekspertiis

Tellija: Pärnu Teedevalitsus

Aeg: 11/2006 — 09/2007