T11290 Tallinn-Lagedi mnt 4,9-8,5 Soodevahe-Lagedi lõigu ja T1116 Lagedi liiklussõlme 0-0,5 remondi tehniline tööprojekt

Tellija: Põhja Regionaalne Maanteeamet

Aeg: 10/2005 — 06/2006

Tehnilise projekti koostamine, sh geodeetilised uurimistööd; geoloogilised uuringud, geoloogilised uuringud koos laboratoorsete tööde, katendi arvutuse ja ehitustööde teostamise tehnoloogiaga.