T15 Tallinn-Rapla-Türi mnt Raudalu-Tagadi teelõigu km 4,5-23,9 eelprojekt

Tellija: Põhja Regionaalne Maanteeamet

Aeg: 09/2006 — 10/2008

I klassi maantee eelprojekti koostamine T15 Tallinn-Rapla-Türi maantee Raudalu – Tagadi teelõigule (km 4,5 – 23,9), mis hõlmab uue plaanilahendusega trassi täpsustamist, ristmike ja ristete optimaalsete asukohtade ning tehniliselt ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmist, trassi ja teemaa määramist, keskkonna mõjude hindamist ja tehnilise projekti koostamiseks lähtetingimuste väljatöötamist.