T61 Põlva-Reola lõigu, Vooreküla, Vana-Kuuste km 22,2-30,4 remondi tehniline projekt

Tellija: Tartu Teedevalitsus ja Maanteeamet

Aeg: 06/2005 — 03/2006

tehnilise projekti koostamine, sh geodeetilised uurimistööd