T72 Sangaste-Tõlliste mnt km 0-15 remondi tehniline projekt

Tellija: Kagu Teedevalitsus ja Maanteeamet

Aeg: 09/2004 — 12/2005

Tehnilise projekti koostamine, sh geodeetilised uurimistööd ja geoloogilised uuringud koos laboratoorsete töödega.