Tahkuranna vallas Võiste alevikus Allika tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepumplate põhiprojekti koostamine

Tellija: OÜ Vesoka

Aeg: 06/2017 — 08/2017