Tallinn-Narva maantee Sillamäe maantelõigu (km 183,2-187,6) ja projekteeritavate eritasandiliste ristmike ehitusgeoloogilised ja hüdrogeoloogilised uuringud

Tellija: Selektor Projekt OÜ

Aeg: 07/2015 — 10/2015

Ehitusgeoloogilised uuringud teede ja rajatiste (raudteeviadukt, maanteeviaduktid, jalakäijate tunnel) projekteerimiseks ning hüdrogeoloogilised uuringud koos pumpamiskatsetega hüdrogeoloogiliseks modelleerimiseks.