Tallinn-Tartu mnt tee rekonstrueerimine Mõigu asulas

Tellija: Tallinna Teede AS

Aeg: 06/2012 — 11/2013

Ehituslikud märkimistööd ja teostusmõõdistused.