Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 8,4-9,4 Assaku müratõrjeseina geodeetilised tööd

Tellija: Merko Ehitus AS

Aeg: 10/2009

Ehituslikud märkimistööd ja teostusmõõdistused.