Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee, Mõigu – Vaida lõigu ehitusgeoloogilised uuringud

Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Aeg: 01/2015 — 03/2015

Ehitusgeoloogilised uuringud  maanteelõigu rekonstrueerimiseks ja uute Assaku ja Tankla viaduktide projekteerimiseks ja ehitamiseks.