Tallinna ringtee Juuliku eritasandilise liiklussõlme projektile ekspertiisi teostamine

Tellija: Maanteeameti põhja regioon

Aeg: 08/2015 — 09/2015