Tallinna ringtee Karla liiklussõlme ja Pildiküla kergliiklusteede tehnilise projekti koostamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 09/2011 — 12/2011

Teede ja kergliiklusteede projekteerimistööd, sh geodeetilised uurimistööd ja geoloogilised uuringud.