Tallinna ringtee lõigu km 28,0-29,8 tehnilise projekti koostamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 11/2010 — 12/2010

I klassi maantee tehniline projekt koos geodeetiliste ja geoloogiliste uuringutega.