Tallinna ringtee Väo-Jüri teelõigu tehnilise projekti koostamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 08/2010 — 05/2011

I klassi maantee 11,6 km, maanteeviaduktide ning sildade, koguja-, juurdepääsu- ja kergliiklusteede ja ristmike projekteerimine, sh geodeetilised uurimistööd ja geoloogilised uuringud.