Tallinna ringtee Väo lõigu km 0,6-3,0 tehnilise projekti ekspertiisi ja liiklusohutuse auditeerimine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 01/2016 — 04/2016