Tammepõllu tee ja taristu põhiprojekt. Veevarustus, reovee ja sademevee kanalisatsioon.

Tellija: Viimsi Vallavalitsus

Aeg: 03/2017 — 06/2017