Mnt 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa, Tartu ümbersõidu V ehitusala km 188-191

Tellija: Kelprojektas UAB

Aeg: 05/2013 — 08/2013

Maanteele 104 puurauku kuni 3,4 m sügavused. Rajatistele (maantee- ja raudteeviadukt, jalakäijatetunnel) 15 uuringupunkti (puuraugud, löökpenetratsiooni katsed) kuni 10 m sügavused.