Tee nr 20141 ja 20142 teemaa laienduseks riigi omandisse jätmise toimikute koostamine

Tellija: Põhja Regionaalne Maanteeamet ja Maanteeamet

Aeg: 11/2008 — 01/2009

Katastriüksuste arv: 6tk

Tee nr 20141 Rapla-Varbola mnt Rapla-Alu lõigu (km 0,0-2,6) ja tee nr 20142 Alu keskuse teelõigu (km 0,0-0,7) teemaa laiendamiseks mõõdistamise teel jätkuvalt riigi omandis olevast maast riigi omandisse toimiku vormistamine ning maakatastris registreerimise korraldamine.