Teede 62 ja 18162 lõigu Põlva-Himmaste (Kanepi-Leevaku, km 21,747-25,250 ja Himmaste-Rasina km 0,0-1,5) remont koos kergliiklustee tehnilise projektiga

Tellija: Kagu Teedevalitsus

Aeg: 05/2006 — 08/2007

Maantee rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine, sh geodeetiline alusplaan; geoloogilised uuringud koos laboratoorsete tööde ja katendi arvutusega.