Teede arengukava 2030 koostamine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 03/2012 — 06/2012

Põhimaanteede ning üksikute muu liigi teede lõikude ja ristmike tee-ehitusobjektide olemasoleva olukorra eksperthinnangu ja järjestuse koostamine ning kõrval- ja tugimaanteede arengukavasse võtmise põhimõtete koostamine, arvestades riigimaantee funktsiooni, Eesti 2030+ üleriigilise planeeringu suunitlusi, perspektiivseid rahalaekumisi ning riigi sotsiaalseid ja majanduslikke ning poliitilisi vajadusi.