Tiskre 3 kanalisatsioonipumpla teise survetoru rajamine. Põhiprojekt.

Tellija: Tallinna Vesi AS

Aeg: 05/2018 — 08/2018