Tugimaantee nr 45 Tartu-Räpina-Värska km 43,3-54,6 asuva Mooste-Leevaku lõigu remondi tehnilise projekti ekspertiis

Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Aeg: 07/2011 — 08/2011