Tugimaantee nr 45 Tartu-Räpina-Värska km 54,9-69,4 Leevaku-Võõpsu lõigu remondi tehnilise projekti eksertiis

Tellija: Kagu Teedevalitsus

Aeg: 08/2005 — 09/2005