Tugimaantee nr 89 Põlva-Saverna km 0,0 kuni 9,0 rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine

Tellija: Maanteeameti lõuna regioon

Aeg: 04/2013 — 12/2013

Maantee rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine, sh geodeetilised mõõdistused ja geoloogilised uuringud.