Tugimaanteede nr 65 Võru – Räpina km 2,142 – 26,0 rekonstruktsiooni tehnilise projekti koostamine

Tellija: Kagu Teedevalitsus

Aeg: 08/2008 — 08/2010

Tehnilise projekti koostamine, sh geodeetilised uurimistööd; geoloogilised uuringud ja katendi arvutus, liiklusuuring, kergliiklusuuring, liiklusohutusaudit, Kääpa ja Pindi silla tööprojektid.