Tõrva linna ühisveevärgi-ja kanalisatsioonitorustik

Tellija: Tõrva Veejõud OÜ

Aeg: 08/2011 — 10/2011

Välja ehitatud torustiku lõikude teostusmõõdistused.