Mnt nr 1 Tallinn-Narva (Valgejõe-Rõmeda lõik ) ja Pärnu ümbersõidu projekti ekspertiis

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 10/2006 — 12/2008