Valgejõe-Rõmeda teelõigu teeprojekti korrigeerimine

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 06/2009 — 11/2009

I klassi maantee (Liiapeksi-Kemba, km 50,4-56,3; Pikasaare-Loobu, km 65,0-70,6; Loobu-Liiguste 70,6-79,0) rekonstrueerimisprojekti korrigeerimine katendi ja liikluskorralduse osas.