Mnt nr 1 Tallinn-Narva ja mnt nr 11 Tallinna ringtee Väo liiklussõlme tehnilise projekti ekspertiis

Tellija: Maanteeamet/Taalri Varahaldus AS

Aeg: 11/2011 — 08/2012