Väo liiklussõlme liiklusohutusauditi ekspertiis

Tellija: Maanteeamet

Aeg: 06/2012

Ekspertiisi teostamine ja ekspertiisi tulemuste aruande koostamine Väo liiklussõlme tehnilise projekti liiklusohutusauditile ja Väo liiklussõlme tehnilisele projektile.