Viimsi keskuse ärihoone parkla ja juurdepääsu teede ning välistehnovõrkude tehniline projekt

Tellija: Arhitektibüroo Siim ja Põllumaa OÜ

Aeg: 01/2014 — 07/2014

Sademevee- ja drenaažitorustikku 1,65km, veetorustikku 2,67km, kanalisastioonitorustikku 370m.