Võhma linna vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise projekteerimine

Tellija: Võhma Linnavalitsus

Aeg: 03/2009 — 05/2009

Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd, sh geodeetilised uurimustööd ja geoloogilised uuringud.

Projekti mahud: veetorustik 3,6 km, survekanalisatsioon 0,3 km, isevoolne olmekanalisatsioonitorustik 3,2 km, reoveepumplad 2 tk.