W. Struve tn 1 kinnistu (Tartu Ülikooli raamatukogu) olme- ja sademevee kanalisatsioonitorustike tööprojekt

Tellija: YIT Ehitus AS

Aeg: 02/2016 — 09/2016

Reovee kanalisatsioon 520 m, sademevee kanalisatsioon D200-1000mm 240 m ja 1 drenaaži kompaktpumpla.