Geodeetilised alusplaanid ja ehitusgeodeesia

Jaanus Puks
Geodeesia osakonna juhataja / (+372) 521 3985/ jaanus@reaalprojekt.ee

Geodeetiliste tööde eesmärgiks on tagada projekteerijatele piisava täpsusega lähtematerjal ning ehitajatele vajalik täpsuskindlus projekti elluviimisel.

Reaalprojekti teostatavad geodeetilised tööd:

Vaata meie tehtud töid

Oma töös kasutame kaasaegseid mõõteseadmeid:

Reaalprojekt käib kaasas mõõtmise- ja andmetöötluse valdkonnas toimuva kiire tehnoloogia arenguga. Kaasajastame pidevalt oma seadmeparki ja tarkvarabaasi ning koolitame töötajaid. Teeme koostööd oma välispartneritega uusimate tehnoloogiate juurutamiseks Eestis.

Kui vajate ükskõik millist mõõtmisteenust, siis saatke meile:

Seejärel võtame teiega ühendust, et vajadusel täpsustada andmeid ja koostada hinnapakkumine.

Küsi pakkumist