Geoloogilised ja geotehnilised uuringud

Priit Ilves
Geoloogia osakonna juhataja / juhatuse liige / (+372) 509 3103/ priit@reaalprojekt.ee

Geoloogilised ja geotehnilised (ka ehitusgeoloogilised) uuringud

Geoloogiliste ja geotehniliste uuringute eesmärgiks on pinnase ja pinnasest konstruktsioonide uurimine ning põhjavee ja muude maasiseste mõjurite välja selgitamine, et saada vajalikke lähteandmeid hoonete ja rajatiste rekonstrueerimiseks, planeerimiseks, projekteerimiseks ning ehitamiseks.

Reaalprojekt OÜ teeb järgmiste objektide geoloogilisi ja geotehnilisi uuringuid:

Geoloogiliste ja geotehniliste uuringute tegemisel juhindume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja määrustest (Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord, jne.) ning juhenditest ja standarditest (EVS-EN 1997, Elastsete teekatendite projekteerimise juhend, Teealase geoloogilise uuringu juhend jne).

Vaata meie tehtud töid

Geoloogiliste ja geotehniliste uuringute tegemisel kasutame kaasaegseid väliuuringuseadmeid:

Geoloogiliste ja geotehniliste uuringute andmetöötluseks ja aruannete vormistamiseks kasutame AutoCAD Civil 3D-dga kombineeritud spetsiaaltarkvara.

Geoloogilise või geotehnilise uuringu tellimisel on hinnapakkumise koostamiseks vajalik esmalt järgmisi andmeid:

Seejärel võetakse teiega vajadusel ühendust, et täpsustada vajalik uuringute maht ja koostatakse hinnapakkumine.

Küsi pakkumist