Järelevalve ja eksperthinnang

Mikk Reier
Tegevjuht / juhatuse esimees / (+372) 608 1112 / (+372) 510 4521/ mikk@reaalprojekt.ee

Ekspertiis, Järelevalve ja Projektijuhtimine

Kvaliteetne projekt on kvaliteetse ehitustegevuse aluseks. Ehitusprotsessi käigus ilmnenud projekteerimisvead võivad kaasa tuua suuri lisakulutusi. Oluline on võimalike projekteerimisvigade ilmsikstulek juba enne ehitushanke korraldamist. Ekspertide ülesanne on sellised ohud õigeaegselt kõrvaldada.

Ehitustegevuse tulemuse kvaliteedi tagamisel on oluline roll kvaliteetsel projektijuhtimisel ja ehitusjärelevalvel. Et välja selgitada ehitusvigu, samuti ka remondivõimalusi teostatakse ekspertiise valminud ehitistele.

Vaata meie tehtud töid

Reaalprojektil on suured kogemused nii ekspertiiside, projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve teostamisel:

Küsi pakkumist