3D Mõõdistused

BIM tehnoloogia ja mudelprojekteerimise kiire areng on kasvatanud vajadust täpse 3D alusmaterjali järele. Tavapärased mõõdistusmeetodid selleks ei sobi.

Et saada objektidest kiiret ja ammendavat 3D infot, pakume erinevaid kaasaegseid mõõdistusviise maalt, õhust ja vee alt:

Parima tulemuse saavutamiseks tuleb sageli neid meetodeid omavahel kombineerida.

Laserskaneerimine on mõõdistamise tehnoloogia, mis võimaldab objektidest ja ümbritsevast keskkonnast väga lühikese ajaga koguda suurel hulgal täpset 3D infot.
Laserskaneerimine sobib ideaalselt hoonete ja rajatiste, tööstusobjektide, kaevanduste, kultuurimälestiste jne mõõdistamiseks. Mõõdistuse tulemus väljastatakse vastavalt tellija soovile punktipilve mudeli, cad-mudeli, jooniste jm kujul.
Tööde teostamiseks kasutatakse laserskannerit Leica ScanStation P20 ning erinevaid tarkvarapakette nagu Leica Cyclone, 3D Reshaper, Autodesk Revit, Civil 3D jt.

Veealuste konstruktsioonide inspekteerimist ja mõõdistamist pakume koostöös Soome ettevõtte VRT Finland Oy-ga. VRT Finland on oma valdkonna turuliider Soomes, kes tegutseb ka Rootsis, Norras, Inglismaal, Venemaal, Vahemeremaades ja Austraalias.
Põhilised objektid on sadamad, sillad, tööstusobjektid, veealused torujuhtmed.
Töö tulemuseks on kirjalik raport koos jooniste, 3D mudelite jm illustreeriva materjaliga. Antakse hinnangud võimalikele ohukohtadele ja soovitused edasisteks tegevusteks.

Aeromõõdistamine droonilt võimaldab kiirelt ja vähese kuluga mõõdistada suuri maa-alasid. Kasutame dubleeritud juhtimissüsteemiga suure jõudlusega kopterit. Töö tulemuseks on ortofotod ja digitaalsed maapinnamudelid. Meetod sobib ideaalselt objektidele, kus vaja määrata mahtusid ning monitoorida mahtude muutusi (karjäärid, ladustatud materjalide kuhilad jms), samuti kõrge resolutsiooniga ortofotde tootmiseks, ehitiste mõõdistamiseks jne.
Aeromõõdistamise teenust pakume koostöös oma Lätis asuva tütarfirmaga SIA Latvijasmernieks.lv.

Vaata meie tehtud töid