Maaparandussüsteemide projekteerimine

Kairi Juurik
VK grupijuht / (+372) 608 1106 / (+372) 565 03623/ kairi@reaalprojekt.ee

Teostame maaparanduse rekonstrueerimise ning uuendamise eel- ja tööprojekte. Maaparanduse projektid sisaldavad vajadusel ka põllu- ning metsateede projekteerimise osa. Projektid tehakse tihedas koostöös kliendiga, et saavutada võimalikult parim lahendus vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kliendi soovidele.

Vajadusel organiseerime geodeetilisi mõõdistusi ja ehitusgeoloogilisi uuringuid. Hangime vajalikud load ja kooskõlastused, soovi korral taotleme ehitusload. Samuti pakume klientidele konsultatsioone sobivaima lahenduse leidmiseks.

Projekteerimiseks kasutame AutoCad Civil 3D tarkvara ja Pipe tarkvara, millega on võimalik projekteeritud kraave, torusid vaadelda ka ruumiliselt.

Vaata meie tehtud töid

Maaparanduse projekteerimistöö tellimisel on hinnapakkumise koostamiseks vajalik esmalt järgmisi andmeid:

Seejärel võetakse Teiega vajadusel ühendust, et täpsustada vajalik uuringute maht ja koostatakse hinnapakkumine.

Küsi pakkumist