Raudteede projekteerimine

Guido Laagus
Juhatuse liige / (+372) 608 1111 / (+372) 514 3459/ guido@reaalprojekt.ee

Raudtee projektides kohtuvad erinevad infrastruktuurirajatised (teed, platsid, tehnovõrgud).

Reaalprojektil on raudteeprojektide koostamise kogemus Koidula raudteepiirijaama tööprojekti koostamisel ning käesoleval ajal juhib Reaalprojekt Rail Baltic Eesti osa raudtee teemaplaneeringu ning eelprojekti koostamist.

Eestis on uute raudteede ehituse maht olnud väga väike ning peame oluliseks raudteeprojektide planeerimisel välispartnerite kogemuste kaasamist. Seetõttu on meil hea koostöökogemused ja -partnerid Rootsi ja Leedu raudteede projekteerijatega.