Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine

Kairi Juurik
VK grupijuht / (+372) 608 1106 / (+372) 565 03623/ kairi@reaalprojekt.ee

Teostame vee- ja olmekanalisatsiooni-, sajuveekanalisatsiooni- ning drenaažitorustike eel-, põhi- ja tööprojekte ning ekspertiise. Samuti projekteerime ka olmekanalisatsioonipumplaid ja koostame väikereoveepuhastite projekte. Projektid tehakse tihedas koostöös kliendiga, et saavutada võimalikult parim lahendus vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kliendi soovidele.

Vajadusel organiseerime geodeetilisi mõõdistusi ja ehitusgeoloogilisi uuringuid. Hangime vajalikud load ja kooskõlastused, soovi korral taotleme ehitusload. Samuti pakume klientidele konsultatsioone sobivaima lahenduse leidmiseks.

Peale tänavatorustike projektide tegeleme ka kinnistute liitumisprojektide koostamisega. Projektid koostatakse vastavalt piirkonna vee-ettevõtte tehnilistele tingimustele ning kooskõlastatakse kõigi vajalike ametkondadega.

Projekteerimiseks kasutatame AutoCad Civil 3D tarkvara Pipe tarkvara, millega on võimalik torusid vaadelda ka ruumiliselt.

Vaata meie tehtud töid

Torustike projekteerimistöö tellimisel on hinnapakkumise koostamiseks vajalik esmalt järgmisi andmeid:

Seejärel võetakse teiega vajadusel ühendust, et täpsustada vajalik uuringute maht ja koostatakse hinnapakkumine.

Küsi pakkumist